Problem najmniej poruszany a najbardziej powszechny i bagatelizowany. Szukamy nowych rozwiązań zaniedbując najważniejsze elementy jakby nie istniały. Później dziwimy się dlaczego coś nam nie idzie….

Jak zwykle rozgadałem się… podzielę nagrany film na 2 części 🙂

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KDBZ3yPD2s8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>