Problem najmniej poruszany a najbardziej powszechny i bagatelizowany. Szukamy nowych rozwiązań zaniedbując najważniejsze elementy jakby nie istniały. Później dziwimy się dlaczego coś nam nie idzie….

Jak zwykle rozgadałem się… podzielę nagrany film na 2 części 🙂