We wcześniejszym materiale pisałem o tym, że będę dokładnie monitorował parametry krwi i moczu.. Celem moim jest obiektywna ocena zmieniającego się stanu mojego zdrowia. w trakcie całego eksperymentu.

 

Poniżej zamieszczam wyniki krwi z dnia 22.04.2014

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi Leukocyty 6,71 tys/µl 3,8 10 N
Erytrocyty 4,65 mln/µl 4,2 6 N
Hemoglobina 14,4 g/dl 14 18 N
Hematokryt 45,7 % 40 54 N
MCV 98,3 fl 80 99 N
MCH 31 pg 27 35 N
MCHC 31,5 g/dl 32 37 L
Płytki krwi 293 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 13 % 11,6 14,8 N
PDW 17 fl
MPV 7,16 fl
PCT 0,21 %
Neutrofile 2,83 tys/µl 2,5 7 N
Limfocyty 2,4 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,72 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,668 tys/µl 0,1 0,5 H
Bazofile 0,087 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 42,2 % 40 70 N
Limfocyty 35,8 % 20 45 N
Monocyty 10,7 % 2 10 H
Eozynofile 9,95 % 1 5 H
Bazofile 1,29 % 0 2 N
Badanie ogólne moczu Przejrzystość przejrzysty
Barwa jasnożółty
Ciężar właściwy 1.015 g/ml 1,015 1,03 N
pH 6 5 7 N
Glukoza nieobecna mg/dl
Ketony nieobecne mg/dl 0 5
Urobilinogen w normie µmol/l 0 16
Bilirubina nieobecna
Białko nieobecne
Azotyny nieobecne
Erytrocyty weryfikacja wpw 0 3
Leukocyty weryfikacja
Osad moczu Nabłonki płaskie nieliczne
Nabłonki okragłe 0-1
Leukocyty 03-sty wpw 0 5
Erytrocyty świeże 0-1 wpw 0 5
Pasma śluzu nieliczne
Bakterie nieliczne
Elektrolity (Na, K) SĂłd 141 mmol/l 136 146 N
Potas 3,97 mmol/l 3,5 5,1 N
Wapń całkowity Wapń całkowity 2,44 mmol/l 2,23 2,5 N
Magnez Magnez 0,87 mmol/l 0,66 1,07 N
PrĂłby wÄ…trobowe AST 26 U/l 5 34 N
ALT 21 U/l 0 55 N
Bilirubina całkowita 1,9 mg/dl 0,3 1,2 H
Fosfataza zasadowa 62 U/l 40 150 N
GGTP 22 U/l 12 64 N
Kreatynina Kreatynina 0,97 mg/dl 0,7 1,3 N
eGFR >60 ml/min/1,73m2
Glukoza Glukoza 91 mg/dl 70 99 N
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 188,47 mg/dl 115 190 N
Cholesterol HDL 45,77 mg/dl
Cholesterol LDL 110,5 mg/dl 0 135 N
TrĂłjglicerydy 161 mg/dl
Odsetek HDL 24,29 % 20
Wskaźnik aterogenności 3,12 0 4 N
Homocysteina Homocysteina 13,7 µmol/l 0 12 H